თვალი

GeorgiskEndra

NamnordEndra

თვალი (tvali)

  1. auga
  2. hjul