Estonya

TyrkiskEndra

 
Wikipedia på tyrkisk har ein artikkel om:
Wikipedia tr

EigennamnEndra

Estonya

  1. Estland

TagalogEndra

 
Wikipedia på tagalog har ein artikkel om:
Wikipedia tl

EigennamnEndra

Estonya

  1. Estland