Nynorsk endre

Andre former endre

 • bede (e-infinitiv)
 • beda (a-infinitiv, kløyvd infinitiv)

Ordsoge endre

Frå norrønt biðja.

Gjerningsord endre

be (notid ber; fortid bad; perfektum partisipp bede/bedt/bedd; st-form bedast; notidspartisipp bedande; bydeform be)

 1. rette bøn eller annan førespurnad; tigge
  Ho bad foreldra om pengar
  Han bad meg koma
  Presten bad for konfirmantane
 2. uttrykkje ønske om
  Dei hadde nett bede gjestane god natt
 3. by, innby
  Skal vi be naboane på kaffi?

Kjelder endre

 • Ivar Aasen: Norsk Ordbog (1873)
 • «be» i Nynorskordboka.

Engelsk endre

Ordsoge endre

Frå mellomengelsk, frå gamalengelsk bēon.

Gjerningsord endre

be

 1. vera (å finnast)

Kjelder endre

 • «be» i Merriam-Webster Online Dictionary