Engelsk endre

Ordsoge endre

Frå mellomengelsk, frå gamalengelsk hēah.

Eigenskapsord endre

high (komparativ higher, superlativ highest)

  1. høg

Mottydingar endre

Kjelder endre

  • «high» i Merriam-Webster Online Dictionary