NynorskEndra

Andre formerEndra

OrdsogeEndra

Frå norrønt telja.

GjerningsordEndra

telja (notid tel; fortid talde; perfektum partisipp talt; st-form teljast; notidspartisipp teljande; bydeform tel)

 1. finna ut talet på noko
  Kan du telja kor mange som har kome?
 2. nemna tal i talrekkja i den rekkjefylgja dei kjem i
  Tel til tre før du byrjar.
 3. vera verksam, ha noko å seia
  Det spørst om denne innsatsen tel.
 4. ha ein viss storleik
  Kor mange personar tel de?

KjelderEndra